Phần mềm blackberry desktop manager

      21

Một số bằng hữu khó khăn vào việc tải về BDM từ các server cũng như các liên kết khác bên trên diễn bọn đã bị xóa. Bản thân xin phân chia sẻ toàn cỗ các phiên bản BDM lên Mediafire để bằng hữu tiện tải về về.

Bạn đang xem: Phần mềm blackberry desktop manager

Hầu hết đấy là các Bundle (B) sau cùng của từng đời.

1.

Xem thêm: Đồ Trẻ Em Sơ Sinh - Quần Áo Sơ Sinh Bé Gái, Quần Áo Bé Gái, Áo Bé Gái

BlackBerry Desktop Manager mang lại HĐH Windows:=====================================================================3.6 SP3 —> Link: http://www.mediafire.com/?g8y4oait2kpkras

=====================================================================4.0 SP1—> Link: http://www.mediafire.com/?uvxa2rpp1h8wsoi

=====================================================================4.1 B13—> Link: http://www.mediafire.com/?wxe2ueqn7hon7qg

=====================================================================4.2.0 English – With truyền thông media Manager (~42 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ckmz9qnzk4a7tkj4.2.1 English – With truyền thông media Manager (~46 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?b4bjo2n5u0v2y4a4.2.2 English – Without media Manager (~50 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?48h1pt4zmslrd22

=====================================================================4.3.0 English – Without media Manager (~59 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?oya9c7j10ah32gj

=====================================================================4.5.0 B16 English – Without media Manager (~63 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?w1yxz0wa5b8fisb4.5.0 B16 English – With truyền thông Manager (~197 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?6wol8ep943gw1uk

=====================================================================4.6.0 B27 English – Without truyền thông media Manager (~65 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?vv77oqrrirhkhlr4.6.0 B27 English – With truyền thông Manager (~201 MB)—> links (*.001): http://www.mediafire.com/?ujjjkhtfjofjvu4—> link (*.002): http://www.mediafire.com/?69d4414mcdrix1x

=====================================================================4.7.0 B59 English – Without truyền thông media Manager (~82 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ievcz0h932g3olu4.7.0 B59 English – With truyền thông Manager (~217 MB)—> link (*.001): http://www.mediafire.com/?z4uy2xqetv8awfr—> liên kết (*.002): http://www.mediafire.com/?kdu4l54xyojxza1

=====================================================================5.0.0 B28 English – Without media Manager (~87 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?knphiytcjrk96qi5.0.0 B28 English – With truyền thông Manager (~222 MB)—> links (*.001): http://www.mediafire.com/?srzt91cwi0hyay6—> links (*.002): http://www.mediafire.com/?t41gtqg44v5ahu75.0.1 B84 English – Without media Manager (~74 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ist95u33sis6lyl5.0.1 B84 English – With truyền thông media Manager (~205 MB)—> liên kết (*.001): http://www.mediafire.com/?iy0dcw4lcsm63i6—> liên kết (*.002): http://www.mediafire.com/?gcm7pofr3l1a6ni

=====================================================================6.0.0 B42 Multilanguage (~100 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?3iqjhc2710pjs1p6.0.1 B21 Multilanguage (~108 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ial6gznoxzm9vvy6.0.2 B43 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?gjoeqo8oeb83u3a6.0.2 B45 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?81wyg8r3wwm0mx4

=====================================================================6.1 B20 Multilanguage (~118 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ff66ipijilp2twz6.1 B34 Multilanguage (~115 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?1pcick8oo8i4vdf6.1 B38 Multilanguage (~117 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?b568tx9itmp7cz2

=====================================================================7.0 B10 English (~93 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?69ayad5csirbayd7.0 B19 Multilanguage (~109 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?o1cfeavwuj9nn7j7.0 B30 Multilanguage (~110 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?fc78j78ajiv74bh7.0 B44 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?72dlx0hm1t6wd2y7.0 B59 Multilanguage (~111 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?nljmhnnur74dvys7.0 B60 Multilanguage (~111 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?gz1ycmnfj21m4an

=====================================================================7.1 B22 Multilanguage (~111 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?lgxhvhbhcna46gx7.1 B32 Multilanguage (~113 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?273091s69p83zrb7.1 B33 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?bv1sr1o1qrms0t57.1 B35 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ddoiwu9a6dh7v8r7.1 B39 Multilanguage (~114 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?wi66x6e7gp36wr7

2. BlackBerry Desktop Manager đến HĐH Mac:=====================================================================2.0.0.64 (~33 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?q5cbrbnqzzmsx2y2.0.0.65 (~39 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?xv351yxb9dxgq5k2.0.1.14 (~47 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?igen7u2rzec4bze

=====================================================================2.1.0.19 (~42 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?trrajyark0mm4a52.1.0.24 (~43 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?rblih03lnrc2r6r2.1.2.8 (~41 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?k9cuzn9mizjg00j

=====================================================================2.2.0.17 (~57 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?3vs34lqjqsdt5bc2.2.1.7 (~57 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?45bc7d7xdr3x6jh

=====================================================================2.3.0.12 (~57 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?7z9mnzu34zlva3z2.3.1.5 (~57 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?ljwp4vkjkjywht1

=====================================================================2.4.0.16 (~68 MB) —> Link: http://www.mediafire.com/?mhx3j55y8gq2nd5

Ghi chú:– Do một trong những BDM dung tích lớn đề xuất không thể up thẳng lên Mediafire (Do account miễn phí nên giảm bớt upload 200Mb). Mình sử dụng HJSplit 3.0 nhằm chia nhỏ tuổi file ra trước khi upload.– bằng hữu download các file dạng *.001, *.002 về, sau đó sử dụng HJSplit 3.0 nhằm nối các file lại với nhau trước lúc cài đặt.– Link tải về HJSplit 3.0: http://hjsplit.en.softonic.com/download