Ông quan đế độ mạng

      7
*
quan tiền Bình hoàng thái tử độ Mạng Quan Bình Thái Tử: Sau khi chạm mặt Châu (cũng điện thoại tư vấn Châu Xương giỏi Châu Thương, Châu đại tướng tá quân), trên đường liên tiếp tìm lưu lại Bị và Trương Phi, mang lại Hà Bắc, quan lại Vũ gặp một ông lão tên quan liêu Định gồm hai con trai: quan lại Ninh học tập văn; em Ninh là quan Bình học tập võ. Lưu Bị xin quan lại Định cho nhỏ thứ (năm ấy Bình đúng mười tám tuổi) làm con nuôi quan liêu Vũ. vị lúc kia Quan Vũ chưa xuất hiện con, yêu cầu Quan Bình được xem như là con trưởng.

Xem thêm: 99 Cách Trang Trí Dĩa Trái Cây Đơn Giản Mà Đẹp Mắt, 7 Cách Cắt Tỉa Trang Trí Dĩa Trái Cây Cực Đẹp

Khiếp Minh thánh và những đình, miếu thờ quan liêu thánh thường xuyên tôn quan lại Bình là Thái tử, có lẽ sau lúc Quan Vũ được tôn là Đế. Tôn xưng là Cửu thiên Uy linh Hiển hóa Đại thiên tôn. Hình thờ quan liêu Bình thường thì là duy trì ấn thua cuộc Quan Công ✅Ngày vía quan tiền Bình thái tử 13-5 (âm Lịch) ✅Vía quan lại Thánh Đế Quân vào trong ngày 24/6 âm lịch ✅Vía Châu mến Đại tướng tá quân vào trong ngày 29/10 âm lịch

Xem Tuổi fan Nam (Đàn ông) thờ quan tiền Bình thái tử

1930CANH NGỌLộ bàng thổ (Đất thân đường)Quan bình thái tử
1931TÂN MÙILộ bàng thổ (Đất thân đường)Quan bình thái tử
1940CANH THÌNBạch lạp kim (Vàng vào nến rắn)Quan bình thái tử
1941TÂN TỴBạch lạp kim (Vàng vào nến rắn)Quan bình thái tử
1950CANH DẦNTùng bách mộc (Cây tùng bách)Quan bình thái tử
1951TÂN MẸOTùng bách mộc (Cây tùng bách)Quan bình thái tử
1960CANH TÝBích thượng thổ (Đất trên vách)Quan bình thái tử
1961TÂN SỬUBích thượng thổ (Đất bên trên vách)Quan bình thái tử
1970CANH TUẤTThoa xuyến kim (Vàng trang sức)Quan bình thái tử
1971TÂN HỢIThoa xuyến kim (Vàng trang sức)Quan bình thái tử
1980CANH THÂNThạch lựu mộc (Cây thạch lựu)Quan bình thái tử
1981TÂN DẬUThạch lựu mộc (Cây thạch lựu)Quan bình thái tử
1990CANH NGỌLộ bàng thổ (Đất thân đường)Quan bình thái tử
1991TÂN MÙILộ bàng thổ (Đất thân đường)Quan bình thái tử
2000CANH THÌNBạch lạp kim (Vàng vào nến rắn)Quan bình thái tử
2001TÂN TỴBạch lạp kim (Vàng trong nến rắn)Quan bình thái tử
2010CANH DẦNTùng bách mộc (Cây tùng bách)Quan bình thái tử
2011TÂN MẸOTùng bách mộc (Cây tùng bách)Quan bình thái tử
2020CANH TÝBích thượng thổ (Đất bên trên vách)Quan bình thái tử
2021TÂN SỬUBích thượng thổ (Đất bên trên vách)Quan bình thái tử
2030CANH TUẤTThoa xuyến kim (Vàng trang sức)Quan bình thái tử
2031TÂN HỢIThoa xuyến kim (Vàng trang sức)Quan bình thái tử
2040CANH THÂNThạch lựu mộc (Cây thạch lựu)Quan bình thái tử
2041TÂN DẬUThạch lựu mộc (Cây thạch lựu)Quan bình thái tử
2050CANH NGỌLộ bàng thổ (Đất giữa đường)Quan bình thái tử
2051TÂN MÙILộ bàng thổ (Đất giữa đường)Quan bình thái tử
2060CANH THÌNBạch lạp kim (Vàng trong nến rắn)Quan bình thái tử
2061TÂN TỴBạch lạp kim (Vàng vào nến rắn)Quan bình thái tử