Hình ảnh mẹ địa mẫu

      225
I, Phật bà mẹ Địa Mẫu:2, Công đức Địa Mẫu:3, thế lực Địa Mẫu:II, Phật chủng loại chân kinh:III, Đền thờ Phật mẫu:

1, Địa mẫu là ai?

*
*

Theo vũ trụ Quan, vào thời kỳ Hỗn với khi chưa tồn tại Trời Đất, vào vũ trụ chỉ bao gồm một hóa học khí đương hỗn độn, mờ mờ mịt mịt, âm thầm vô vi, thanh trược lếu hợp, nhưng mà vô thuộc huyền diệu, hotline là Khí hỏng Vô (còn call là lỗi Vô bỏ ra Khí tốt Tiên Thiên lỗi Vô bỏ ra Khí).

Bạn đang xem: Hình ảnh mẹ địa mẫu

Khí hỏng Vô ấy lần lần dừng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sanh ra một khối Đại Linh Quang, cũng gọi là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên vươn lên là vạn hóa, vô tận vô cùng, quyền bính thống cả Càn khôn Vũ trụ.

Vũ trụ từ bỏ đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực, duy nhứt, cùng Đấng Thống quản ấy được gọi là Ngọc chúa thượng Đế mà chúng ta thường gọi là Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn phân Thái cực ra Lưỡng Nghi : Dương Quang và Âm Quang. Đức Chí Tôn chưởng quản lí Khí Dương Quang, còn Khí Âm Quang chưa có ai chưởng quản, vì Càn khôn Vũ trụ giờ đây chỉ có một mình Đức Chí Tôn nhưng mà thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật mẫu mã để chưởng quản ngại Khí Âm Quang.

Vậy, bắt đầu của Đức Phật Mẫu là 1 trong hóa thân đầu tiên của Đức Chí Tôn để quản lý Khí Âm Quang, cố gắng phân nửa quyền lực của Đức Chí Tôn và luôn luôn luôn tùng theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn.

Vũ trụ tới đây đã tất cả 2 khối hóa học khí béo phệ là Dương Quang cùng Âm Quang, và gồm 2 Đấng thứ nhất cầm quyền Càn khôn thiên hà là Đức Chí Tôn và bà mẹ Phật Mẫu.

Sau đó, Đức Phật mẫu mã vâng lệnh Đức Chí Tôn, thâu lằn sanh quang đãng của ngôi Thái Cực, rồi rước Âm quang đãng phối phù hợp với Dương quang đãng để sinh sản hóa ra các từng Trời, những quả Tinh ước và các Địa cầu, chế tác thành Càn khôn Vũ trụ.

Xem thêm: Mua Tivi Lg 55 Inch Giá Rẻ Nhất Hiện Nay, Tivi Smart Lg 55 Inch 55Um7400Pta

Tiếp theo, Đức Phật Mẫu chế tạo ra hóa ra Vạn linh chỗ cõi thiêng liêng Vô hình. (Vạn linh gồm đủ chén bát hồn : Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú ráng hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn).

Rồi Đức Phật mẫu mã lại cho Vạn linh đầu kiếp xuống những Địa cầu tạo thành Vạn vật, tức là Chúng sanh. (Chúng sanh gồm : Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại).

Đức Phật mẫu được nhân loại tôn xưng bằng nhiều danh từ không giống nhau, tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương, nói ra như dưới đây :

– Đức Phật Mẫu, bởi vì là bà bầu thiêng liêng của toàn cả Vạn linh và bọn chúng sanh.

– Phật Diêu Trì Địa Mẫu bởi Đức Phật mẫu mã ngự trên Diêu Trì Cung.

– Kim Bàn Phật Mẫu, vì chưng Đức Phật chủng loại chưởng quản ngại Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung.

– Cửu Thiên Huyền Nữ, vì Đức Phật chủng loại rất huyền diệu, ngự trên từng Trời chế tạo ra Hóa Thiên là từng sản phẩm 9 vào Cửu Trùng Thiên.