Giáo trình cấp thoát nước trong nhà nxb xây dựng

      4

I.

Bạn đang xem: Giáo trình cấp thoát nước trong nhà nxb xây dựng

Giáo trình cấp Thoát Nước

Giáo Trình cấp Thoát Nước (NXB desgin 2005) – Đỗ Trọng Miên gồm có 122 Trang

Giáo trình cấp thoát nước tất cả 7 chương với hầu như nội dung như sau : phần lớn khái niệm cơ bạn dạng về mạng lưới hệ thống cấp nước, mạng lưới cấp cho nước, mạng lưới hệ thống cấp nước cho công trường kiến tạo xây dựng, mạng lưới khối hệ thống cấp nước vào nhà, khái niệm chung về mạng lưới hệ thống thoát nước, mạng lưới khối hệ thống thoát nước trong đơn vị và kiến tạo đường ống .Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích mục đích mục tiêu phục vụ cho công tác thao tác làm việc giảng dạy với học tập của cán bộ, sv và những học viên sau đh chuyên ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh .

*

II. MỤC LỤC

Giáo Trình cấp cho Thoát Nước – Giáo Trình cấp cho Thoát NướcLời nói đầu 3Chương I : gần như khái niệm cơ bạn dạng về khối hệ thống cấp nước 5

1.1. Các khối hệ thống cấp nước cùng tiêu chuẩn chỉnh dùng nước 5


Bạn đã đọc: Giáo Trình cung cấp Thoát Nước (NXB xây dừng 2005) – Đỗ Trọng Miên


1.1.1. Các mạng lưới khối hệ thống cấp nuớc với tiêu chuẩn chỉnh dùng nước 51.1.2. Tiêu chuẩn chỉnh dùng nước 71.2. Giữ luựng và áp lực đè nén đè nén trong mang lưới cung cấp nước 101.2.1. Xác minh luu luựng nuức tí nil toán 101.2.2. Áp lực nuớc trong mạng lươì cấp nước 10

Chuơng II : Mạng lưới cấp nươc 13

2.1. Sơ đồ gia dụng và nguyên lý vạch tuycn mạng lưới cấp cho nước 132.1.1. Sơ đồ dùng mạng luứi cấp cho nước 132.1.2. Hình thức vạch tuyến đường mạng lưới cấp nước 142.2. đo lường và thống kê mạng lưứi cấp nưức 152.2.1. Những trường hòa hợp thống kê thống kê giám sát mạng lưới 152.2.2. Một vài giả thiết để tính loan 162.2.3. Giám sát và đo lường thuỷ lực màng lưới cụt cấp cho nước 172.3. Kết cấu mạng lưới cung cấp nước 202.3.1. Những loại óng dùng trong mạng luứi cấp nước 202.3.2. Lý lẽ bổ trí đường ống cấp cho nutre 212.3.3. Các thiết bị cùng khu công trình tiên màng lưới cáp nuởc 222.3.4. Cụ thể mạng lưới cấp cho nước 24

Chương III : cấp cho nước cho công trường xây dựng 27

3.1. Mục đích dùng nước trên công trường thiết kế xây dựng 273.2. Tiêu chuẩn chỉnh dùng nước đến công trường xây cất xây dựng 273.3. Yêu thương cầu unique nước 203.4. Khối hệ thống cấp nước tren công truờng tạo ra 293.4.1. Nguồn cung ứng nước 293.4.2. Khối hệ thống cấp nước 303.4.3. Các thành phần của mạng lưới khối hệ thống cấp nước 30

Chương IV : khối hệ thống cấp nước bên phía trong nhà 35

4.1. Trách nhiệm và những phần tử của mạng lưới khối hệ thống cấp nước trong nhà 354.2. Phân các loại và sơ vật dụng mạng lưới khối hệ thống cấp nước bên trong nhà 354.3. Áp lực trong hộ thống cấp nước phía bên trong nhà 384.4. Cấu tạo mạng lưới khối hệ thống cấp nước ben trong đơn vị 394.4.1. Đường ống dẫn nước vào trong nhà 394.4.2. Đồng hồ đo nước 424.4.3. Cấu tạo mạng lưới cung cấp nước trong bên 464.4.4. Xây cất mạng Iươi cấp cho nước trong bên 514.4.5.

Xem thêm: Top Bộ Tem Trùm R15 V3 Đen Đỏ Đen 012 Tuỳ Chỉnh Decal 3 Lớp

Các khu công trình của mạng lưới hệ thống cấp nước trong đơn vị 564.5. Cung cấp nuớc chữa cháy 604.5.1. Chế độ chung 604.5.2. Phương pháp chữa cháy 634.5.3. Hiệ tượng chữa cháy 63

Chương V : Khái niệm thông thường về nước thải 67

5.1. Trách nhiệm của mạng lưới hệ thống thoát nước và hầu như dạng nước thải 675.2. Hộ thống nước thải 685.3. Sơ vật thoát nước khu cư dân 70

Chương VI : khối hệ thống thoát nước trong công ty 75

6.1. Trọng trách và các bộ phận của hệ thống thoát nước trong đơn vị 75


6.2. Cấu trúc hệ Ui ống bay nước chuyển động và làm việc trong nhà 766.2.1. Các thiết bị thu nước bẩn 766.2.2. Cấu trúc mạng lưới nước thải trong nhà 856.2.3. Những khu dự án công trình xử lí toàn cục nước thải chuyển động và sinh sống 926.3. Giám sát và đo lường mạng lưới thải nước trong công ty 916.3.1. Xác minh lưu lượng nước thải đo lường và tính toán và thống kê 976.3.1. Giám sát và đo lường thủy lực mạng lưới thoát nước trong bên 98

Chương VII: xây dựng đường ống 101

7.1. Khái niệm bình thường 1017.2. Các chiêu trò cơ bạn dạng ưong xây đắp 1017.3. Hầu như dụng cụ thiết yếu trong thiết kế đường ống 1027.3.1. Pháp luật đo 1027.3.2. Dụng cụ xây dựng 1037.3.3. Những nguyên liệu phụ cần sử dụng ưong kiến tạo ống 1057.4. Những luật pháp về thiết kế đường ống 1057.4.1. Mức sử dụng so cùng với đuờng ổng 1057.4.2. Công tác sát hoạch sát hoạch và chuyển giao khu công trình xây dựng 1077.4.3. Công tác an ninh lao rượu cồn 1077.5. Một số chiêu thức kiểm tra, gia công phụ tùng vật dụng đuờng ống 1077.5.1. Phương pháp thử độ kín, độ chịu áp lực đè nén của phụ tùng thiết bị 1077.5.2. Các phương phấp nối ống 1077.6. Xây đắp đường ống cung cấp nuớc xung quanh nhà 1097.6.1. Làm hồ sơ thiễt kế với những công tác làm việc sẵn sàng sẵn sàng 1097.6.2. Trình tự thiết kế 1107.7. Kiến tạo đường ống cấp thoát nước trong đơn vị 1147.7.1. Hồ nước sơ phong cách thiết kế 1147.7.2. Công tác sẵn sàng sẵn sàng 1147.7.3. Kiến tạo mạng lưới khối hệ thống cấp nuớc trong đơn vị 1157.7.4. Xây dựng mạng lưới khối hệ thống thoát nước trong nhà 116Tài liệu tìm hiểu thêm 117Download>> >> >> > Click vào chỗ này để cài thêm nhiều tài liệu giáo trình