Đá mài dao hải dương

      37
Hải Dương (30)Total Tool (15)Makita (9)Yanase (8)DMH (7)Bosch (5)Norton (4)INGCO (4)Walton (4)Pegatec (4)Ken (2)Kesten (2)Tolsen (2)K-1 (CUTTING KOREA) (2)DeWALT (1)Asaki (1)

Bạn đang xem: Đá mài dao hải dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 100.3.16mm, 100.6.16mm, 125.6.22 mm, 150.6.22mm, 180.6.22mm, 230.6.22mm

Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 100.3.16mm, 100.6.16mm, 125.6.22 mm, 150.6.22mm, 180.6.22mm, 230.6.22mmThương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: vỏ hộp 25 viênKích thước: 100.6.16 mm, 125.6.22 mm, 150.6.22 mm, 180.6.22 mm
Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: vỏ hộp 25 viênKích thước: 100.6.16 mm, 125.6.22 mm, 150.6.22 mm, 180.6.22 mm
Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 180mm, vải vóc xanh 125mm, 125mm, A mác xanh 100mm A40-80, hay 100mm A40-320, vải vóc xanh 100mm A40-120, 100mm A40 - 320 mm
Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 180mm, vải vóc xanh 125mm, 125mm, A mác xanh 100mm A40-80, thường xuyên 100mm A40-320, vải vóc xanh 100mm A40-120, 100mm A40 - 320 mm
Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 1060x40x305mm, 900x25x305mm, 800x40x305mm, 750x40x305mm, 700x30x305mm, 600x40x305mm, 600x63x305mm, 500x40x305mm, 500x63x305mm, 500x40x203mm, 450x150x228mmm, 450x63x203mm,450x180x228mm, 400x50x127mm, 400x40x127mm, 400x50x203mm, 350x100x203mm, 350x40x127mm, 350x40x75mm, 350x100x127mm, 300x100x127mm, 300x40x75mm, 300x40x127mm, 300x32x32mm, 300x32x75mm, 300x25x32mm, 300x20x32mm, 300x16x32mm, 250x40x75mm, 250x32x32mm, 250x25x32mm, 250x25x75mm, 250x17x127mm, 200x25x32mm, 200x20x32mm, 200x16x32mmm, 200x8x32mm, 175x20x32mm, 125x20x16mm, 100x20x16mm
3

250.000đ - 33% 374.000 đ


Đá mài hai đá V1 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 1060x40x305mm, 900x25x305mm, 800x40x305mm, 750x40x305mm, 700x30x305mm, 600x40x305mm, 600x63x305mm, 500x40x305mm, 500x63x305mm, 500x40x203mm, 450x150x228mmm, 450x63x203mm,450x180x228mm, 400x50x127mm, 400x40x127mm, 400x50x203mm, 350x100x203mm, 350x40x127mm, 350x40x75mm, 350x100x127mm, 300x100x127mm, 300x40x75mm, 300x40x127mm, 300x32x32mm, 300x32x75mm, 300x25x32mm, 300x20x32mm, 300x16x32mm, 250x40x75mm, 250x32x32mm, 250x25x32mm, 250x25x75mm, 250x17x127mm, 200x25x32mm, 200x20x32mm, 200x16x32mmm, 200x8x32mm, 175x20x32mm, 125x20x16mm, 100x20x16mm

250.000 đ 374.000 đ - 33%


3

Đá mài lưỡi cưa V3 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 250.10.32mm, 200.10.32mm, 200.8.32mm, 175.8.32mm, 150.8.32mm, 125.8.32mm, 100.8.16mm

299.000đ - 34% 451.000 đ


Đá mài lưỡi cưa V3 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 250.10.32mm, 200.10.32mm, 200.8.32mm, 175.8.32mm, 150.8.32mm, 125.8.32mm, 100.8.16mm

299.000 đ 451.000 đ - 34%


Đá mài nhì đá hợp kim V1 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 400.40.127mm, 350.40.127mm, 300.40.127mm, 300.32.32mm, 250.32.32mm, 250.25.32mm, 200.25.32mm, 200.20.32mm, 175.20.32mm, 125.20.32mm, 150.20.32mm, 100.20.16mm

418.000đ - 33% 627.000 đ


Đá mài nhị đá kim loại tổng hợp V1 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 400.40.127mm, 350.40.127mm, 300.40.127mm, 300.32.32mm, 250.32.32mm, 250.25.32mm, 200.25.32mm, 200.20.32mm, 175.20.32mm, 125.20.32mm, 150.20.32mm, 100.20.16mm

418.000 đ 627.000 đ - 33%


Đá mài lưỡi cưa kim loại tổng hợp V3 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 250.10.32mm, 200.8.32mm, 175.8.32mm, 150.8.32mm, 125.8.16mm

820.000đ - 33% 1.232.000 đ


Đá mài lưỡi cưa kim loại tổng hợp V3 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 250.10.32mm, 200.8.32mm, 175.8.32mm, 150.8.32mm, 125.8.16mm

820.000 đ 1.232.000 đ - 33%


Đá mài cà rem D1 thành phố hải dương (100 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 100Kích thước: 32.50.6mm, 32.32.6mm, 25.50.6mm, 25.30.6mm, 25.25.6mm, 20.25.6mm, 16.25.6mm

440.000đ - 33% 660.000 đ


Đá mài cà rem D1 hải dương (100 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 100Kích thước: 32.50.6mm, 32.32.6mm, 25.50.6mm, 25.30.6mm, 25.25.6mm, 20.25.6mm, 16.25.6mm

440.000 đ 660.000 đ - 33%


Đá mài cà rem D4 hải dương (100 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 100Kích thước: 25.50.6mm, 25.36.6mm, 22.50.6mm, 20.40.6mm

440.000đ - 33% 660.000 đ


Đá mài cà rem D4 hải dương (100 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 100Kích thước: 25.50.6mm, 25.36.6mm, 22.50.6mm, 20.40.6mm

440.000 đ 660.000 đ - 33%


Đá lon V14 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 200.80.78mm, 205.180.32mm, 150.80.32mm, 125.53.32mm, 100.50.20mm

275.000đ - 34% 418.000 đ


Đá lon V14 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 200.80.78mm, 205.180.32mm, 150.80.32mm, 125.53.32mm, 100.50.20mm

275.000 đ 418.000 đ - 34%


Đá chén bát V15 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 125.45.32mm, 100.45.32mm

440.000đ - 33% 660.000 đ


Đá chén V15 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 125.45.32mm, 100.45.32mm

440.000 đ 660.000 đ - 33%


Đá xay đậu V22 Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 250.25.32/78mm, 200.25.32/75mm, 150.25.32/75mm, 140.20.32/75mm, 124.23.25/50mm, 100.20.50/20mm

373.000đ - 34% 561.000 đ


Đá xay đậu V22 Hải Dương


Xem thêm: Keo Nối Mi Không Cay Mắt, Đảm Bảo Bền, Chất Lượng, Keo Nối Mi Jane Không Cay( Tự Nối Mở Mắt Được)

Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 250.25.32/78mm, 200.25.32/75mm, 150.25.32/75mm, 140.20.32/75mm, 124.23.25/50mm, 100.20.50/20mm

373.000 đ 561.000 đ - 34%


Đá rung xóc đánh bóng Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 30.30mm, 20.20mm, 10.10mm, 8.8mm, 10.12mm

770.000đ - 33% 1.155.000 đ


Đá rung xóc tiến công bóng Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 30.30mm, 20.20mm, 10.10mm, 8.8mm, 10.12mm

770.000 đ 1.155.000 đ - 33%


Hạt mài Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: công nhân 10-320mm, SĐ 20-120mm, CT 24-220mm, silic 24-200mm

1.890.000đ - 33% 2.838.000 đ


Hạt mài Hải Dương


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: công nhân 10-320mm, SĐ 20-120mm, CT 24-220mm, silic 24-200mm

1.890.000 đ 2.838.000 đ - 33%


Đá mài dao hải dương một màu (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 50

990.000đ - 33% 1.485.000 đ


Đá mài dao hải dương một color (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 50

990.000 đ 1.485.000 đ - 33%


Đá mài dao hải dương hai màu sắc (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 50

810.000đ - 33% 1.210.000 đ


Đá mài dao thành phố hải dương hai color (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 50

810.000 đ 1.210.000 đ - 33%


Đá mài dao hải dương lớn (12 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 12

920.000đ - 33% 1.375.000 đ


Đá mài dao thành phố hải dương lớn (12 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 12

920.000 đ 1.375.000 đ - 33%


Đá cạo mủ cao su thiên nhiên Hải Dương 150.15.50 (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 50Kích thước: 150x15x50mm

710.000đ - 33% 1.067.000 đ


Đá cạo mủ cao su Hải Dương 150.15.50 (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 50Kích thước: 150x15x50mm

710.000 đ 1.067.000 đ - 33%


Đá sửa đá thành phố hải dương 200.50.25 (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 50Kích thước: 200x50x25mm

2.990.000đ - 33% 4.488.000 đ


Đá sửa đá hải dương 200.50.25 (50 viên/hộp)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 50Kích thước: 200x50x25mm

2.990.000 đ 4.488.000 đ - 33%


Đá mài dao tam giác thành phố hải dương 80.80.50


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 80x80x50mm

trợ thì hết hàng


Đá mài dao tam giác thành phố hải dương 80.80.50


Thương hiệu: Hải DươngKích thước: 80x80x50mm

tạm bợ hết sản phẩm


Đá ráp xếp A40-125 hải dương 125x 22mm (Hộp 120 viên)


Thương hiệu: Hải DươngĐường kính ren ốc: 125mm

trợ thời hết hàng


Đá ráp xếp A40-125 thành phố hải dương 125x 22mm (Hộp 120 viên)


Thương hiệu: Hải DươngĐường kính ren ốc: 125mm

trợ thời hết mặt hàng


Đá ráp xếp A40-125 thành phố hải dương 125mm (hộp 120 viên)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 120 viênĐộ dày lưỡi cắt: 16 mm

tạm bợ hết sản phẩm


Đá ráp xếp A40-125 hải dương 125mm (hộp 120 viên)


Thương hiệu: Hải DươngSố viên/hộp: 120 viênĐộ dày lưỡi cắt: 16 mm

trợ thời hết sản phẩm


*
Giao nhanh

Hiển thị 1 đến 24 của 30 (2 Trang)


Chào mừng quý khách hàng đến với quầy hàng Đá Mài hải dương của phuot4phuong.com

Đá mài là 1 trong những trong các loại phụ kiện vật liệu xây dựng giúp mài nhẵn mặt phẳng các vật liệu để tăng tính thẩm mỹ. Đá mài được dùng trong lĩnh vực tối ưu cơ khí, sản xuất đồ mộc mỹ nghệ, trong xây dựng,.... Với chức năng đó là mài nhẵn, tiến công bóng, định hình bề mặt sản phẩm, đá mài sẽ giúp cải thiện năng suất lao hễ và tạo thành những xây cất đẹp mắt, tinh tế, hoàn hảo.

Đá mài được cấu tạo từ các hạt mài và chất kết dính, hoàn toàn có thể làm từ kim cương, cao su, gốm, Silicon carbide,… Hải Dương là 1 thương hiệu nguồn gốc từ việt nam thuộc công ty cổ phần Đá Mài thành phố hải dương được thành lập năm 1966. Trải qua rộng 50 năm kinh nghiệm tay nghề trong lĩnh vực sản xuất đá mài, hải dương đang dần chứng tỏ vị thể hàng đầu của mình. Hải dương không hoàn thành cố vậy phấn đấu và cứng cáp và được bạn tiêu dùng đánh giá là “ thương hiệu khét tiếng - nhãn hiệu cạnh tranh quốc gia”.

Hiện tại, phuot4phuong.com đang cung cấp các loại Đá Mài hải dương như:

- Đá ráp chuôi A40 - 80 thành phố hải dương 25 mm (hộp 100 viên)

- Đá ráp chuôi A40 - 80 thành phố hải dương 30 milimet (hộp 100 viên)

- Đá ráp chuôi A40 - 80 hải dương 40 milimet (hộp 50 viên)

- Đá đầu mài thành phố hải dương Ct60 Đ1.25 (hộp 100 viên)

Lựa chọn phuot4phuong.com, người tiêu dùng được đảm bảo:

- hàng chính hãng có bảo hành

- Giá phù hợp lý, khuyến mãi cao

- những chương trình tặng và tiến thưởng tặng

- giao hàng nhanh vào 24h

phuot4phuong.com là trang mua bán máy móc và thiết bị công nghiệp 100% vốn đầu tư chi tiêu Nhật Bản, chuyên hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp và thiết bị kỹ thuật unique cao.

Sản phẩm rất có thể đặt cài ở các showroom sau: