Bộ luật sở hữu trí tuệ

      10
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 07/VBHN-VPQH

Hà Nội, ngày 25 mon 6 năm 2019

LUẬT

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Luật cài trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực tính từ lúc ngày 01 tháng 7 năm 2006, được sửađổi, bổ sung bởi:

1. Vẻ ngoài số 36/2009/QH12 ngày 19 mon 6 năm 2009của Quốc hội sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của phép tắc Sở hữu trí tuệ, bao gồm hiệu lựckể từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2010;

2. điều khoản số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật marketing bảo hiểm, biện pháp Sởhữu trí tuệ, bao gồm hiệu lực tính từ lúc ngày 01 mon 11 năm 2019.

Bạn đang xem: Bộ luật sở hữu trí tuệ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộnghòa thôn hội nhà nghĩa việt nam năm 1992 đã có được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyếtsố 51/2001/QH10 ngày 25 mon 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp lắp thêm 10;

Luật này cách thức về sở hữutrí tuệ<1>.

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này luật về quyền tác giả,quyền tương quan đến quyền tác giả, quyền thiết lập công nghiệp, quyền so với giốngcây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Luật này áp dụng đối với tổ chức,cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá thể nước ngoài đáp ứng các đk quy định tạiLuật này cùng điều ước thế giới mà cùng hòa xã hội nhà nghĩa việt nam là thànhviên.

Điều 3. Đối tượng quyền sở hữutrí tuệ<2>

1. Đối tượng quyền tác giả bao gồmtác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền tương quan đến quyền tácgiả bao hàm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tínhiệu vệ tinh mang lịch trình được mã hóa.

2. Đối tượng quyền cài côngnghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợpbán dẫn, kín đáo kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và hướng dẫn địa lý.

3. Đối tượng quyền so với giốngcây trồng là vật liệu nhân như thể và vật liệu thu hoạch.

Điều 4. Giảithích từ bỏ ngữ<3>

Trong lao lý này, các từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. Quyền cài trí tuệ làquyền của tổ chức, cá thể đối với gia sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả vàquyền liên quan đến quyền tác giả, quyền cài công nghiệp cùng quyền đối với giốngcây trồng.

2. Quyền người sáng tác là quyền củatổ chức, cá nhân đối cùng với tác phẩm vì mình sáng chế ra hoặc sở hữu.

3. Quyền liên quan đến quyềntác giả (sau đây call là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá thể đốivới cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm, ghi hình, công tác phát sóng, bộc lộ vệtinh mang công tác được mã hóa.

4. Quyền download công nghiệp làquyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, xây đắp bốtrí mạch tích hợp chào bán dẫn, nhãn hiệu, thương hiệu thương mại, hướng dẫn địa lý, bí mậtkinh doanh bởi mình sáng tạo ra hoặc thiết lập và quyền chống đối đầu và cạnh tranh không lànhmạnh.

5. Quyền so với giống cây trồnglà quyền của tổ chức, cá nhân đối cùng với giống cây xanh mới do mình chọn tạo hoặcphát hiện nay và phát triển hoặc thừa hưởng quyền sở hữu.

6. Chủ thể quyền thiết lập trí tuệlà chủ thiết lập quyền tải trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ mua chuyểngiao quyền cài đặt trí tuệ.

7. Chiến thắng là sản phẩmsáng tạo trong lĩnh vực văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳphư­ơng luôn thể hay hiệ tượng nào.

8. Thành tích phái sinh làtác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn từ khác, thành tích phóng tác, cải biên,chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

9. Tác phẩm, bạn dạng ghi âm, ghihình đã ra mắt là tác phẩm, bạn dạng ghi âm, ghi hình vẫn được tạo ra với sựđồng ý của chủ mua quyền tác giả, chủ cài đặt quyền liên quan để thịnh hành đếncông chúng với một trong những lượng bạn dạng sao đúng theo lý.

10. Xào luộc là việc tạo ramột hoặc nhiều bản sao của cửa nhà hoặc bạn dạng ghi âm, ghi hình bởi bất kỳphương nhân thể hay bề ngoài nào, bao gồm cả bài toán tạo bản sao dưới hình thức điệntử.

11. Vạc sóng là bài toán truyềnâm thanh hoặc hình hình ảnh hoặc cả âm thanh và hình hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn,bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mang đến công chúng bằng phương tiện vôtuyến hoặc hữu tuyến, bao gồm cả vấn đề truyền qua vệ tinh nhằm công chúng tất cả thểtiếp cảm nhận tại địa điểm và thời hạn do bao gồm họ lựa chọn.

12. Sáng chế là phương án kỹthuật bên dưới dạng thành phầm hoặc tiến trình nhằm xử lý một vấn đề xác minh bằngviệc ứng dụng các quy quy định tự nhiên.

13. Kiểu dáng công nghiệplà hình dáng phía bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, con đường nét,màu nhan sắc hoặc sự phối kết hợp những nhân tố này.

14. Mạch tích hợp cung cấp dẫnlà sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong những số đó các phần tử vớiít nhất một trong những phần tử tích cực và một trong những hoặc toàn bộ các mối link được thêm liềnbên vào hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm mục tiêu thực hiện tính năng điện tử.Mạch tích hợp đồng nghĩa tương quan với IC, chip và mạch vi năng lượng điện tử.

15. Thiết kế sắp xếp mạch tích hợpbán dẫn (sau đây điện thoại tư vấn là xây cất bố trí) là kết cấu không gian của những phầntử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp phân phối dẫn.

16. Thương hiệu là lốt hiệudùng để khác nhau hàng hóa, dịch vụ của những tổ chức, cá nhân khác nhau.

17. Thương hiệu tập thể lànhãn hiệu dùng để phân biệt mặt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức làchủ sở hữu nhãn hiệu đó với mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ của tổ chức, cá thể không phảilà member của tổ chức đó.

18. Nhãn hiệu chứng nhận lànhãn hiệu nhưng mà chủ cài đặt nhãn hiệu có thể chấp nhận được tổ chức, cá thể khác sử dụng trênhàng hóa, dịch vụ thương mại của tổ chức, cá nhân đó để hội chứng nhận các đặc tính về xuất xứ,nguyên liệu, đồ liệu, cách thức sản xuất mặt hàng hóa, phương pháp cung cấp dịch vụ,chất lượng, độ thiết yếu xác, độ an toàn hoặc những đặc tính không giống của hàng hóa, dịchvụ sở hữu nhãn hiệu.

19. Nhãn hiệu liên kết làcác thương hiệu do thuộc một đơn vị đăng ký, trùng hoặc tựa như nhau dùng cho sảnphẩm, dịch vụ cùng nhiều loại hoặc giống như nhau hoặc có liên quan với nhau.

20. Nhãn hiệu nổi tiếng lànhãn hiệu được người sử dụng biết đến rộng thoải mái trên toàn bờ cõi Việt Nam.

21. Tên dịch vụ thương mại là tên gọicủa tổ chức, cá nhân dùng trong chuyển động kinh doanh để tách biệt chủ thể gớm doanhmang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác vào cùng nghành nghề và khoanh vùng kinhdoanh.

Khu vực marketing quy định tạikhoản này là quanh vùng địa lý địa điểm chủ thể sale có bạn hàng, khách hàng hoặccó danh tiếng.

22. Hướng dẫn địa lý là dấuhiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực vực, địa phương, vùng lãnh thổhay nước nhà cụ thể.

23. Bí mật kinh doanh làthông tin chiếm được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được biểu lộ vàcó kĩ năng sử dụng trong gớm doanh.

24. Giống cây xanh là quầnthể cây cối thuộc thuộc một cấp phân nhiều loại thực thứ thấp nhất, đồng điệu vềhình thái, định hình qua những chu kỳ nhân giống, rất có thể nhận biết được bởi sự biểuhiện những tính trạng vị kiểu gen hoặc sự kết hợp của những kiểu gen chính sách vàphân biệt được với bất kỳ quần thể cây cối nào khác bởi sự bộc lộ của ítnhất một tính trạng có chức năng di truyền được.

25. Văn bằng bảo hộ là vănbản vì cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyềnsở hữu công nghiệp so với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, kiến thiết bố trí,nhãn hiệu, hướng dẫn địa lý; quyền so với giống cây trồng.

26. Vật tư nhân như là làcây hoặc phần tử của cây có chức năng phát triển thành một cây mới dùng làm nhângiống hoặc để gieo trồng.

27. Vật liệu thu hoạch làcây hoặc bộ phận của cây thu được từ việc gieo trồng vật tư nhân giống.

Điều 5. Áp dụngpháp luật

1. Vào trường hợp bao hàm vấn đềdân sự tương quan đến sở hữu trí tuệ ko được hiện tượng trong lao lý này thì áp dụngquy định của cục luật dân sự.

2. Trong trường hợp bao gồm sự khácnhau giữa dụng cụ về thiết lập trí tuệ của chính sách này với chính sách của pháp luật khácthì áp dụng quy định của phép tắc này.

3. Trong trường phù hợp điều cầu quốctế mà Cộng hòa làng hội nhà nghĩa nước ta là thành viên gồm quy định không giống với quyđịnh của mức sử dụng này thì áp dụng quy định của điều ước nước ngoài đó.

Điều 6. Căn cứphát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

1. Quyền người sáng tác phát sinh nhắc từkhi thành phầm được sáng chế và được biểu lộ d­ưới một bề ngoài vật hóa học nhất định,không rõ ràng nội dung, hóa học lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, vẫn côngbố tốt ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

2. Quyền liên quan phát sinh đề cập từkhi cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng, tín hiệu vệtinh sở hữu chư­ơng trình được mã hóa được đánh giá hoặc thực hiện mà không gâyph­ương hại mang đến quyền tác giả.

3. Quyền cài đặt công nghiệp đượcxác lập như sau:

a)<4>Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng côngnghiệp, kiến tạo bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở đưa ra quyết định cấp văn bằngbảo hộ của cơ sở nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký lao lý tại Luậtnày hoặc công nhận đăng ký nước ngoài theo điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội chủnghĩa vn là thành viên.

Quyền cài đặt công nghiệp đối vớinhãn hiệu khét tiếng được xác lập trên cửa hàng sử dụng, không dựa vào vào thủ tụcđăng ký.

Quyền download công nghiệp đối vớichỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơquan nhà nước bao gồm thẩm quyền theo giấy tờ thủ tục đăng ký hình thức tại phương tiện này hoặctheo điều ước thế giới mà cùng hòa xã hội chủ nghĩa vn là thành viên;

b) Quyền cài đặt công nghiệp đối vớitên thương mại được xác lập trên cơ sở áp dụng hợp pháp tên thương mại đó;

c) Quyền tải công nghiệp đối vớibí mật sale được xác lập bên trên cơ sở dành được một biện pháp hợp pháp kín kinhdoanh và thực hiện việc bảo mật kín kinh doanh đó;

d) Quyền chống đối đầu khônglành bạo gan được xác lập trên đại lý hoạt động cạnh tranh trong tởm doanh.

4. Quyền so với giống cây trồngđược xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo lãnh giống cây trồng của cơ quannhà nước tất cả thẩm quyền theo thủ tục đăng ký lý lẽ tại khí cụ này.

Điều 7. Giới hạnquyền cài đặt trí tuệ<5>

1. Cửa hàng quyền cài đặt trí tuệ chỉđược thực hiện quyền của chính mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo qui định củaLuật này.

2. Việc triển khai quyền thiết lập trítuệ không được xâm phạm ích lợi của nhà nước, tác dụng công cộng, quyền cùng lợiích đúng theo pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm những quy định kháccủa pháp luật có liên quan.

3. Vào trường phù hợp nhằm bảo đảm mụctiêu quốc phòng, an ninh, dân số và các tiện ích khác trong phòng nước, xóm hội quyđịnh tại giải pháp này, nhà nước bao gồm quyền cấm hoặc giảm bớt chủ thể quyền sở hữu trítuệ triển khai quyền của bản thân mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đề xuất chophép tổ chức, cá nhân khác thực hiện một hoặc một số quyền của chính mình với hầu hết điềukiện phù hợp; việc giới hạn quyền so với sáng chế thuộc bí mật nhà nước đượcthực hiện tại theo nguyên lý của bao gồm phủ.

Điều 8. Chínhsách của phòng nước về mua trí tuệ<6>

1. Công nhận và bảo lãnh quyền sở hữutrí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở đảm bảo an toàn hài hòa tác dụng của chủ thể quyềnsở hữu trí tuệ với tiện ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng người sử dụng sở hữu trí tuệtrái với đạo đức nghề nghiệp xã hội, cô đơn tự công cộng, bất lợi cho quốc phòng, an ninh.

2. Khuyến khích, shop hoạt độngsáng tạo, khai thác tài sản trí óc nhằm đóng góp thêm phần phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội,nâng cao đời sống vật chất và ý thức của Nhân dân.

3. Cung ứng tài chính cho câu hỏi nhậnchuyển giao, khai thác quyền cài trí tuệ phục vụ công dụng công cộng; khuyếnkhích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ cho vận động sáng tạovà bảo hộ quyền tải trí tuệ.

4. Ưu tiên đầu tư chi tiêu cho việc đào tạo,bồi dưỡng đội hình cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng người dùng liên quan liêu làmcông tác bảo hộ quyền cài trí tuệ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuậtvề bảo hộ quyền tải trí tuệ.

5. Huy động các nguồn lực của xã hộiđầu tư cải thiện năng lực hệ thống bảo hộ quyền download trí tuệ, đáp ứng nhu cầu yêu cầuphát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế tài chính quốc tế.

Điều 9. Quyềnvà trọng trách của tổ chức, cá thể trong việc bảo vệ quyền thiết lập trí tuệ

Tổ chức, cá nhân có quyền áp dụngcác biện pháp mà pháp luật chất nhận được để tự bảo đảm an toàn quyền mua trí tuệ của mìnhvà có trọng trách tôn trọng quyền thiết lập trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác theoquy định của pháp luật này và các quy định không giống của lao lý có liên quan.

Điều 10. Nộidung quản lý nhà nước về thiết lập trí tuệ

1. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện nay chiếnlược, chế độ bảo hộ quyền download trí tuệ.

2. Phát hành và tổ chức triển khai thực hiệncác văn bản pháp cơ chế về cài đặt trí tuệ.

3. Tổ chức cỗ máy quản lý về sở hữutrí tuệ; đào tạo, tu dưỡng cán cỗ về sở hữu trí tuệ.

4. Cung cấp và thực hiện các thủ tụckhác tương quan đến Giấy ghi nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăngký quyền liên quan, văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, bằng bảohộ loại cây trồng.

5. Thanh tra, kiểm tra việc chấphành điều khoản về thiết lập trí tuệ; xử lý khiếu nại, cáo giác và xử trí vi phạmpháp biện pháp về mua trí tuệ.

6. Tổ chức hoạt động thông tin, thốngkê về cài trí tuệ.

7. Tổ chức, thống trị hoạt cồn giámđịnh về tải trí tuệ.

8. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biếnkiến thức, quy định về cài trí tuệ.

9. Thích hợp tác nước ngoài về cài đặt trítuệ.

Điều 11.Trách nhiệm quản lý nhà nước về mua trí tuệ

1. Cơ quan chính phủ thống nhất quản lýnhà nước về download trí tuệ.

2. Cỗ Khoa học và technology chịutrách nhiệm trước cơ quan chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch<7>,Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông xã thực hiện quản lý nhà nước về cài trítuệ cùng thực hiện cai quản nhà nước về quyền cài công nghiệp.

Bộ Văn hóa,Thể thao cùng Du lịch<8> trongphạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình thực hiện thống trị nhà nước về quyền tác giảvà quyền liên quan.

Bộ nông nghiệp trồng trọt và vạc triểnnông xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân thực hiện thống trị nhà nướcvề quyền so với giống cây trồng.

3. Bộ, ban ngành ngang bộ, cơ quanthuộc chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệm phốihợp với cỗ Khoa học cùng Công nghệ, bộ Văn hóa, thể dục thể thao vàDu lịch<9>, bộ Nông nghiệpvà cách tân và phát triển nông thôn, Ủy ban quần chúng. # tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ươngtrong việc cai quản nhà nước về tải trí tuệ.

4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiệnquản lý bên nước về tải trí tuệ trên địa phương theo thẩm quyền.

5. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể thẩmquyền, trách nhiệm cai quản nhà nước về sở hữu trí tuệ của bộ Khoa học với Côngnghệ, cỗ Văn hóa, Thể thao và Du lịch<10>, Bộ nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông thôn,Ủy ban nhân dân những cấp.

Điều 12. Phí,lệ tầm giá về sở hữu trí tuệ

Tổ chức, cá thể phải nộp phí, lệphí khi triển khai các thủ tục liên quan cho quyền tải trí tuệ theo nguyên lý củaLuật này và những quy định không giống của quy định có liên quan.

Phần II

QUYỀN TÁC GIẢ VÀQUYỀN LIÊN QUAN

Chương I

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘQUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN

Mục 1. ĐIỀU KIỆNBẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 13. Tácgiả, chủ tải quyền tác giả có vật phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tổ chức, cá thể có thành quả đượcbảo hộ quyền người sáng tác gồm bạn trực tiếp trí tuệ sáng tạo ra cửa nhà và chủ cài đặt quyềntác giả công cụ tại những điều tự Điều 37 mang lại Điều 42 của qui định này.

2. Tác giả, chủ download quyền tácgiả qui định tại khoản 1 Điều này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cánhân quốc tế có chiến thắng được chào làng lần trước tiên tại việt nam mà không đượccông tía ở bất kỳ nước như thế nào hoặc được chào làng đồng thời tại vn trong thời hạnba mươi ngày, tính từ lúc ngày công trình đó được công bố lần trước tiên ở nước khác; tổchức, cá thể nước ngoài bao gồm tác phẩm được bảo lãnh tại nước ta theo điều ước quốctế về quyền tác giả mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta là thành viên.

Điều 14. Cácloại hình thành phầm được bảo lãnh quyền tác giả<11>

1. Item văn học, thẩm mỹ vàkhoa học tập được bảo lãnh bao gồm:

a) tác phẩm văn học, khoa học,sách giáo khoa, giáo trình và thành phầm khác được biểu đạt dưới dạng chữ viết hoặcký từ bỏ khác;

b) bài xích giảng, bài phát biểu và bàinói khác;

c) item báo chí;

d) tác phẩm âm nhạc;

đ) công trình sân khấu;

e) nhà cửa điện hình ảnh và tác phẩmđược tạo ra theo phương thức tương từ bỏ (sau đây gọi phổ biến là thành quả điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo thành hình, mỹ thuật ứngdụng;

h) công trình nhiếp ảnh;

i) cống phẩm kiến trúc;

k) bản họa đồ, sơ đồ, bạn dạng đồ, bảnvẽ liên quan đến địa hình, loài kiến trúc, công trình khoa học;

l) công trình văn học, nghệ thuậtdân gian;

m) công tác máy tính, sưu tậpdữ liệu.

2. Thành tích phái sinh chỉ được bảohộ theo mức sử dụng tại khoản 1 Điều này nếu không khiến phương hại cho quyền tác giảđối với sản phẩm được dùng để triển khai tác phẩm phái sinh.

3. Thành phầm được bảo hộ quy địnhtại khoản 1 cùng khoản 2 Điều này phải do tác giả trực tiếp trí tuệ sáng tạo bằng lao độngtrí tuệ của bản thân mình mà không xào luộc từ cống phẩm của tín đồ khác.

4. Cơ quan chính phủ hướng dẫn rõ ràng vềcác mô hình tác phẩm pháp luật tại khoản 1 Điều này.

Điều 15. Cácđối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

1. Tin lập tức sự thuần tuý gửi tin.

2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn phiên bản hànhchính, văn phiên bản khác thuộc nghành tư pháp và phiên bản dịch ưng thuận của văn bảnđó.

3. Quy trình, hệ thống, phương thức hoạt động,khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Mục 2. ĐIỀU KIỆNBẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 16. Tổchức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan

1. Diễn viên, ca sĩ, nhạc công,vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, thẩm mỹ (sau phía trên gọichung là fan biểu diễn).

2. Tổ chức, cá nhân là công ty sở hữucuộc màn biểu diễn quy định tại khoản 1 Điều 44 của nguyên tắc này.

3. Tổ chức, cá nhân định hình lầnđầu âm thanh, hình ảnh của cuộc màn biểu diễn hoặc những âm thanh, hình hình ảnh khác (sauđây gọi là công ty sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình).

4. Tổ chức khởi xướng với thựchiện vấn đề phát sóng (sau đây điện thoại tư vấn là tổ chức phát sóng).

Điều 17. Cácđối tượng quyền liên quan được bảo hộ

1. Cuộc màn biểu diễn được bảo hộ nếuthuộc một trong những trường vừa lòng sau đây:

a) Cuộc trình diễn do công dânViệt Nam tiến hành tại vn hoặc nước ngoài;

b) Cuộc biểu diễn do người nướcngoài triển khai tại Việt Nam;

c) Cuộc biểu diễn được địnhhình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo lãnh theo nguyên lý tại Điều 30 của Luậtnày;

d) Cuộc biểu diễn không được địnhhình trên bạn dạng ghi âm, ghi hình nhưng đã phạt sóng được bảo hộ theo qui định tại Điều31 của phương pháp này;

đ) Cuộc màn biểu diễn được bảo hộtheo điều ước quốc tế mà cùng hòa xóm hội nhà nghĩa việt nam là thành viên.

2. Bạn dạng ghi âm, ghi hình được bảohộ ví như thuộc một trong những trường thích hợp sau đây:

a) phiên bản ghi âm, ghi hình của nhàsản xuất phiên bản ghi âm, ghi hình tất cả quốc tịch Việt Nam;

b) phiên bản ghi âm, ghi hình của nhàsản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình được bảo lãnh theo điều ước thế giới mà cùng hòa xãhội nhà nghĩa nước ta là thành viên.

3. Lịch trình phát sóng, tínhiệu vệ tinh mang lịch trình được mã hóa được bảo hộ nếu thuộc 1 trong cáctrường hợp sau đây:

a) công tác phát sóng, tínhiệu vệ tinh mang công tác được mã hóa của tổ chức phát sóng gồm quốc tịchViệt Nam;

b) chương trình phát sóng, tínhiệu vệ tinh mang lịch trình được mã hóa của tổ chức phát sóng được bảo hộtheo điều ước thế giới mà cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa việt nam là thành viên.

4. Cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm,ghi hình, chương trình phát sóng, biểu đạt vệ tinh mang chương trình được mãhóa chỉ được bảo lãnh theo dụng cụ tại những khoản 1, 2 cùng 3 Điều này cùng với điều kiệnkhông tạo ph­ương hại cho quyền tác giả.

Chương II

NỘI DUNG, GIỚI HẠNQUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Mục 1. NỘIDUNG, GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Điều 18. Quyềntác giả

Quyền tác giả đối với tác phẩm quyđịnh tại điều khoản này bao gồm quyền nhân thân với quyền tài sản.

Điều 19. Quyềnnhân thân

Quyền nhân thân bao hàm các quyềnsau đây:

1. Đặt thương hiệu cho tác phẩm;

2. Đứng thương hiệu thật hoặc bút danhtrên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tòa tháp được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặccho phép bạn khác ra mắt tác phẩm;

4. Bảo đảm an toàn sự toàn diện của tác phẩm,không cho những người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc cửa nhà dưới bất kỳ hìnhthức nào khiến phương hại đến danh dự cùng uy tín của tác giả.

Điều 20. Quyềntài sản

1. Quyền tài sản bao gồm các quyềnsau đây:

a) làm tác phẩm phái sinh;

b) màn biểu diễn tác phẩm trước côngchúng;

c) coppy tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bạn dạng gốc hoặcbản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm mang lại côngchúng bằng phương tiện đi lại hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳphương tiện chuyên môn nào khác;

e) đến thuê bạn dạng gốc hoặc bạn dạng saotác phẩm năng lượng điện ảnh, lịch trình máy tính.

2. Những quyền phương tiện tại khoản 1Điều này vì chưng tác giả, chủ tải quyền người sáng tác độc quyền triển khai hoặc mang lại phépngười khác tiến hành theo giải pháp của chính sách này.

3. Tổ chức, cá thể khi khai thác,sử dụng một, một vài hoặc toàn thể các quyền quy định tại khoản 1 Điều này cùng khoản3 Điều 19 của chính sách này cần xin phép cùng trả chi phí nhuận bút, thù lao, các quyềnlợi vật chất khác cho chủ tải quyền tác giả.

Điều 21. Quyềntác giả so với tác phẩm năng lượng điện ảnh, cửa nhà sân khấu

1. Người làm công việc đạo diễn,biên kịch, con quay phim, dựng phim, chế tạo âm nhạc, xây dựng mỹ thuật, thiết kếâm thanh, ánh sáng, thẩm mỹ trường quay, kiến thiết đạo cụ, kỹ xảo và các côngviệc khác tất cả tính sáng sủa tạo đối với tác phẩm điện ảnh được hưởng những quyền quy địnhtại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của lao lý này và những quyền khác theo thỏa thuận.

Xem thêm: Trẻ Sơ Sinh Quấy Đêm - Nguyên Nhân Trẻ Sơ Sinh Hay Quấy Khóc Đêm

Người làm các bước đạo diễn, biênkịch, biên đạo múa, chế tác âm nhạc, xây đắp mỹ thuật, thi công âm thanh, ánhsáng, mỹ thuật sân khấu, xây cất đạo cụ, kỹ xảo với các quá trình khác bao gồm tínhsáng tạo đối với tác phẩm sảnh khấu được hưởng các quyền luật tại các khoản1, 2 và 4 Điều 19 của nguyên tắc này và các quyền không giống theo thỏa thuận.

2. Tổ chức, cá thể đầu bốn tàichính và cơ sở vật chất - chuyên môn để cấp dưỡng tác phẩm điện ảnh, nhà cửa sânkhấu là công ty sở hữu những quyền công cụ tại khoản 3 Điều 19 cùng Điều trăng tròn của Luậtnày.

3. Tổ chức, cá nhân quy định tạikhoản 2 Điều này còn có nghĩa vụ trả tiền nhuận bút, thù lao và những quyền lợi vậtchất không giống theo thỏa thuận hợp tác với những người dân quy định trên khoản 1 Điều này.

Điều 22. Quyềntác giả so với chương trình trang bị tính, sưu tập dữ liệu

1. Chương trình máy tính xách tay là tập hợpcác hướng dẫn được thể hiện dưới dạng những lệnh, những mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạngnào khác, khi gắn vào trong 1 phương nhân tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm chomáy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một hiệu quả cụ thể.

Chương trình máy tính được bảo hộnhư thành tựu văn học, mặc dù được diễn tả dưới dạng mã nguồn tuyệt mã máy.

2. Sưu tập tài liệu là tập hòa hợp cótính trí tuệ sáng tạo thể hiện nay ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu bên dưới dạng điện tửhoặc dạng khác.

Việc bảo lãnh quyền tác giả đối vớisưu tập dữ liệu không bao hàm chính những tư liệu đó, không gây phương hại đếnquyền người sáng tác của chính tư liệu đó.

Điều 23. Quyềntác giả so với tác phẩm văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ dân gian

1. Thành phầm văn học, nghệ thuậtdân gian là sáng chế tập thể trên nền tảng truyền thống cuội nguồn của một đội nhóm hoặc cáccá nhân nhằm phản ánh khao khát của cộng đồng, biểu hiện tương xứng đặc điểm vănhóa và xã hội của họ, các tiêu chuẩn chỉnh và quý hiếm được lưu truyền bằng cách mô phỏnghoặc bằng cách khác. Công trình văn học, thẩm mỹ dân gian bao gồm:

a) Truyện, thơ, câu đố;

b) Điệu hát, làn điệu âm nhạc;

c) Điệu múa, vở diễn, nghi lễ vàcác trò chơi;

d) thành phầm nghệ thuật thiết bị họa, hộihọa, điêu khắc, nhạc cụ, hình mẫu kiến trúc và các mô hình nghệ thuật không giống đượcthể hiện dưới bất kỳ hình thức vật hóa học nào.

2. Tổ chức, cá nhân khi sử dụngtác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian đề nghị dẫn chiếu xuất xứ của loại hình tácphẩm kia và bảo đảm an toàn giữ gìn cực hiếm đích thực của cửa nhà văn học, nghệ thuậtdân gian.

Điều 24. Quyềntác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ và khoa học

Việc bảo lãnh quyền người sáng tác đối vớitác phẩm văn học, thẩm mỹ và khoa học vẻ ngoài tại khoản 1 Điều 14 của Luậtnày do chính phủ quy định cố gắng thể.

Điều 25. Cáctrường hợp thực hiện tác phẩm đã chào làng không cần xin phép, không phải trả tiềnnhuận bút, thù lao<12>

1. Các trường hợp áp dụng tác phẩmđã công bố không cần xin phép, chưa hẳn trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

a) Tự sao chép một bạn dạng nhằm mụcđích phân tích khoa học, huấn luyện của cá nhân;

b) Trích dẫn hợp lý và phải chăng tác phẩm màkhông làm cho sai ý người sáng tác để phản hồi hoặc minh họa trong thành công của mình;

c) Trích dẫn tác phẩm nhưng không làmsai ý tác giả để viết báo, sử dụng trong ấn phẩm định kỳ, trong công tác phátthanh, truyền hình, phim tài liệu;

d) Trích dẫn thành công để giảng dạytrong nhà trường mà lại không có tác dụng sai ý tác giả, không nhằm mục đích yêu đương mại;

đ) sao chép tác phẩm để lưu trữtrong thư viện với mục đích nghiên cứu;

e) màn biểu diễn tác phẩm sảnh khấu, loạihình biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ khác trong các buổi làm việc văn hóa, tuyên truyền cổđộng miễn phí dưới bất kỳ hình thức nào;

g) Ghi âm, ghi hình thẳng buổibiểu diễn để cung cấp tin thời sự hoặc nhằm giảng dạy;

h) Chụp ảnh, truyền hình tác phẩmtạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật áp dụng được cung cấp tại khu vực công cộngnhằm trình làng hình hình ảnh của thành công đó;

i) chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặcngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

k) Nhập khẩu phiên bản sao tác phẩm củangười không giống để sử dụng riêng.

2. Tổ chức, cá thể sử dụng tác phẩmquy định trên khoản 1 Điều này sẽ không được làm ảnh hưởng đến việc khai quật bìnhthường tác phẩm, không khiến phương sợ hãi đến các quyền của tác giả, chủ download quyềntác giả; phải tin tức về tên tác giả và mối cung cấp gốc, nguồn gốc xuất xứ của tác phẩm.

3. Những quy định tại điểm a cùng điểmđ khoản 1 Điều này không áp dụng so với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm sinh sản hình,chương trình thứ tính.

Điều 26. Cáctrường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không bắt buộc xin phép nhưng phải trả tiềnnhuận bút, thù lao<13>

1. Tổ chức triển khai phát sóng áp dụng tácphẩm đã chào làng để phát sóng có tài năng trợ, lăng xê hoặc thu tiền bên dưới bất kỳhình thức nào không hẳn xin phép, nhưng buộc phải trả tiền nhuận bút, thù lao chochủ download quyền tác giả kể từ thời điểm sử dụng. Nút nhuận bút, thù lao, quyền lợi vậtchất khác và phương thức giao dịch thanh toán do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏathuận được thì tiến hành theo cơ chế của cơ quan chính phủ hoặc khởi kiện tại Tòa ántheo giải pháp của pháp luật.

Tổ chức phân phát sóng thực hiện tác phẩmđã ra mắt để phát sóng không tài giỏi trợ, lăng xê hoặc ko thu tiền dưới bấtkỳ hình thức nào chưa hẳn xin phép, nhưng cần trả tiền nhuận bút, thù laocho chủ tải quyền tác giả kể từ khi sử dụng theo chế độ của chủ yếu phủ.

2. Tổ chức, cá thể sử dụng tác phẩmquy định tại khoản 1 Điều này sẽ không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bìnhthường tác phẩm, không khiến phương hại đến những quyền của tác giả, chủ sở hữu quyềntác giả; phải tin tức về tên tác giả và nguồn gốc, nguồn gốc của tác phẩm.

3. Việc áp dụng tác phẩm vào cáctrường hợp công cụ tại khoản 1 Điều này sẽ không áp dụng so với tác phẩm năng lượng điện ảnh.

Điều 27. Thờihạn bảo hộ quyền tác giả<14>

1. Quyền nhân thân luật tạicác khoản 1, 2 cùng 4 Điều 19 của luật này được bảo lãnh vô thời hạn.

2. Quyền nhân thân qui định tạikhoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạnbảo hộ như sau:

a) công trình điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹthuật ứng dụng, nhà cửa khuyết danh gồm thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kểtừ khi vật phẩm được công bố lần đầu tiên; so với tác phẩm năng lượng điện ảnh, nhiếp ảnh,mỹ thuật vận dụng chưa được chào làng trong thời hạn hai mươi lăm năm, tính từ lúc khitác phẩm được đánh giá thì thời hạn bảo hộ là một trong trăm năm, kể từ khi tác phẩmđược định hình; đối với tác phẩm khuyết danh, khi những thông tin về người sáng tác xuấthiện thì thời hạn bảo lãnh được tính theo hiện tượng tại điểm b khoản này;

b) thành phầm không trực thuộc loạihình vẻ ngoài tại điểm a khoản này có thời hạn bảo lãnh là suốt cuộc đời tác giảvà năm mươi năm tiếp theo sau năm người sáng tác chết; trường hợp tác phẩm gồm đồng tác giảthì thời hạn bảo hộ xong xuôi vào năm trang bị năm mươi sau năm đồng tác giả cuốicùng chết;

c) Thời hạn bảo lãnh quy định tạiđiểm a và điểm b khoản này ngừng vào thời khắc 24 giờ đồng hồ ngày 31 tháng 12 củanăm xong xuôi thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Điều 28. Hànhvi xâm phạm quyền tác giả

1. Chỉ chiếm đoạt quyền tác giả đối vớitác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

2. Mạo danh tác giả.

3. Công bố, bày bán tác phẩmmà ko được phép của tác giả.

4. Công bố, trưng bày tác phẩmcó đồng tác giả mà ko được phép của đồng người sáng tác đó.

5. Sửa chữa, giảm xén hoặc xuyêntạc sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào khiến phương hại mang đến danh dự cùng uy tín củatác giả.

6. Sao chép tác phẩm nhưng mà khôngđược phép của tác giả, chủ download quyền tác giả, trừ ngôi trường hợp công cụ tại điểma và điểm đ khoản 1 Điều 25 của lao lý này.

7. Có tác dụng tác phẩm phái sinh màkhông được phép của tác giả, chủ tải quyền tác giả đối với tác phẩm đượcdùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ ngôi trường hợp lao lý tại điểm i khoản 1 Điều25 của hình thức này.

8. Thực hiện tác phẩm mà không đượcphép của chủ cài quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợivật hóa học khác theo nguyên lý của pháp luật, trừ trường hợp luật tại khoản 1Điều 25 của quy định này.

9. Cho mướn tác phẩm cơ mà khôngtrả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi và nghĩa vụ vật chất khác cho người sáng tác hoặc công ty sởhữu quyền tác giả.

10. Nhân bản, sản xuất bạn dạng sao,phân phối, triển lẵm hoặc truyền đạt tác phẩm mang đến công chúng qua mạng truyềnthông và những phương tiện nghệ thuật số nhưng không được phép của chủ download quyềntác giả.

11. Xuất bạn dạng tác phẩm nhưng khôngđược phép của chủ cài quyền tác giả.

12. Nắm ý hủy bỏ hoặc có tác dụng vô hiệucác phương án kỹ thuật bởi chủ cài quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyềntác giả so với tác phẩm của mình.

13. Cố kỉnh ý xóa, chuyển đổi thôngtin thống trị quyền dưới vẻ ngoài điện tử có trong tác phẩm.

14. Sản xuất, gắn thêm ráp, biến đổi đổi,phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, buôn bán hoặc thuê mướn thiết bị lúc biết hoặc gồm cơsở để hiểu thiết bị đó có tác dụng vô hiệu các biện pháp kỹ thuật vày chủ mua quyềntác giả tiến hành để bảo đảm an toàn quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

15. Có tác dụng và buôn bán tác phẩm cơ mà chữký của tác giả bị trả mạo.

16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phânphối bản sao tác phẩm cơ mà không được phép của chủ tải quyền tác giả.

Mục 2. NỘI DUNG,GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 29. Quyềncủa tín đồ biểu diễn

1. Người màn biểu diễn đồng thời là chủđầu bốn thì có những quyền nhân thân và các quyền tài sản so với cuộc biểu diễn;trong trường hòa hợp người màn biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư chi tiêu thì bạn biểudiễn có các quyền nhân thân cùng chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểudiễn.

2. Quyền nhân thân bao hàm các quyềnsau đây:

a) Được ra mắt tên khi biểu diễn,khi phân phát hành bản ghi âm, ghi hình, vạc sóng cuộc biểu diễn;

b) bảo đảm an toàn sự trọn vẹn hình tượngbiểu diễn, không cho tất cả những người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳhình thức nào gây phương hại cho danh dự với uy tín của người biểu diễn.

3. Quyền tài sản bao hàm độc quyềnthực hiện tại hoặc được cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

a) Định hình cuộc màn biểu diễn trựctiếp của bản thân trên phiên bản ghi âm, ghi hình;

b) xào luộc trực tiếp hoặc con gián tiếpcuộc biểu diễn của mình đã được đánh giá trên bạn dạng ghi âm, ghi hình;

c) vạc sóng hoặc truyền theo cáchkhác cho công chúng cuộc biểu diễn của bản thân mình chưa được đánh giá mà công chúngcó thể tiếp cận được, trừ trường hòa hợp cuộc màn trình diễn đó nhằm mục đích mục đích phát sóng;

d) cung cấp đến công chúng bạn dạng gốcvà phiên bản sao cuộc biểu diễn của chính bản thân mình thông qua hình thức bán, thuê mướn hoặc phânphối bằng bất kỳ phương tiện nghệ thuật nào mà lại công chúng rất có thể tiếp cận được.

4. Tổ chức, cá thể khai thác, sửdụng các quyền chính sách tại khoản 3 Điều này đề nghị trả tiền thù lao cho tất cả những người biểudiễn theo luật của lao lý hoặc theo thỏa thuận hợp tác trong trường hợp pháp luậtkhông quy định.

Điều 30. Quyềncủa công ty sản xuất bản ghi âm, ghi hình<15>

1. Công ty sản xuất phiên bản ghi âm, ghihình gồm độc quyền thực hiện hoặc chất nhận được người khác triển khai các quyền sauđây:

a) xào luộc trực tiếp hoặc gián tiếpbản ghi âm, ghi hình của mình;

b) Nhập khẩu, triển lẵm đến côngchúng phiên bản gốc và bản sao phiên bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua vẻ ngoài bán,cho mướn hoặc bày bán bằng ngẫu nhiên phương tiện nghệ thuật nào cơ mà công bọn chúng cóthể tiếp cận được.

2. Bên sản xuất phiên bản ghi âm, ghihình được hưởng quyền hạn vật chất khi phiên bản ghi âm, ghi hình của chính mình được phânphối cho công chúng.

Điều 31. Quyềncủa tổ chức phát sóng

1. Tổ chức phát sóng có độc quyền thựchiện hoặc chất nhận được người khác triển khai các quyền sau đây:

a) phát sóng, tiếp tục tái phát sóng chương trình phátsóng của mình;

b) trưng bày đến công bọn chúng chương trình phátsóng của mình;

c) Định hình lịch trình phát sóng của mình;

d) Sao chép phiên bản định hình chương trình phát sóngcủa mình.

2. Tổ chức phát sóng được hưởng quyền lợi vật chấtkhi công tác phát sóng của chính bản thân mình được ghi âm, ghi hình, triển lẵm đến côngchúng.

Điều 32. Cáctrường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả chi phí nhuậnbút, thù lao

1. Những trườnghợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, chưa phải trả chi phí nhuận bút,thù lao bao gồm:

a) Tự xào nấu một bản nhằm mụcđích nghiên cứu và phân tích khoa học tập của cá nhân;

b) Tự xào luộc một bản nhằm mụcđích giảng dạy, trừ trường phù hợp cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, chươngtrình phân phát sóng đang được công bố để giảng dạy;

c) Trích dẫn hợp lí nhằm mục đíchcung cấp cho thông tin;

d) tổ chức phát sóng tự làm bảnsao tạm thời để phạt sóng khi được hưởng quyền phạt sóng.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyềnquy định tại khoản 1 Điều này không được làm tác động đến việc khai thác bìnhthường cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, công tác phát sóng với khônggây phương hại mang lại quyền của bạn biểu diễn, bên sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình,tổ chức phạt sóng.

Điều 33. Cáctrường hợp thực hiện quyền liên quan không hẳn xin phép nhưng bắt buộc trả chi phí nhuậnbút, thù lao<16>

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng trựctiếp hoặc gián tiếp phiên bản ghi âm, ghi hình đã chào làng nhằm mục đích dịch vụ thương mại đểphát sóng có tài trợ, lăng xê hoặc thu chi phí dưới ngẫu nhiên hình thức nào khôngphải xin phép, nhưng cần trả chi phí nhuận bút, thù lao theo thỏa thuận hợp tác cho tácgiả, chủ thiết lập quyền tác giả, tín đồ biểu diễn, công ty sản xuất bạn dạng ghi âm, ghihình, tổ chức phát sóng kể từ lúc sử dụng; trường hòa hợp không thỏa thuận hợp tác được thìthực hiện tại theo hiện tượng của cơ quan chính phủ hoặc khởi khiếu nại tại tòa án theo biện pháp củapháp luật.

Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếphoặc loại gián tiếp bạn dạng ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại để phátsóng không tài giỏi trợ, quảng cáo hoặc miễn phí dưới bất kỳ hình thức nàokhông cần xin phép, nhưng cần trả chi phí nhuận bút, thù lao mang đến tác giả, công ty sởhữu quyền tác giả, fan biểu diễn, bên sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổ chứcphát sóng kể từ khi sử dụng theo phương pháp của chủ yếu phủ.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng bạn dạng ghi âm, ghi hình vẫn công bốtrong chuyển động kinh doanh, yêu mến mại không phải xin phép, nhưng đề nghị trả tiềnnhuận bút, thù lao theo thỏa thuận cho tác giả, chủ tải quyền tác giả, ngườibiểu diễn, bên sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức triển khai phát sóng kể từ khi sử dụng;trường phù hợp không thỏa thuận hợp tác được thì tiến hành theo chế độ của chính phủ nước nhà hoặckhởi kiện tại tandtc theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá thể sử dụng quyềnquy định tại khoản 1 với khoản 2 Điều này sẽ không được làm ảnh hưởng đến bài toán khaithác thông thường cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, công tác phát sóngvà không khiến phương hại cho quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bạn dạng ghi âm,ghi hình, tổ chức phát sóng.

Điều 34. Thờihạn bảo hộ quyền liên quan

1. Quyền của người trình diễn đượcbảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định hình.

2. Quyền ở trong phòng sản xuất phiên bản ghiâm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính trường đoản cú năm tiếp theo năm chào làng hoặcnăm mươi năm kể từ năm tiếp sau năm bạn dạng ghi âm, ghi hình được đánh giá nếu bảnghi âm, ghi hình chưa được công bố.

3. Quyền của tổ chức phát sóng đượcbảo hộ năm mươi năm tính tự năm tiếp theo sau năm lịch trình phát sóng được thựchiện.

4. Thời hạn bảo lãnh quy định tạicác khoản 1, 2 cùng 3 Điều này xong xuôi vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 củanăm ngừng thời hạn bảo hộ những quyền liên quan.

Điều 35. Hànhvi xâm phạm các quyền liên quan

1. Chiếm phần đoạt quyền của bạn biểudiễn, bên sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

2. Mạo danh tín đồ biểu diễn, nhà sảnxuất phiên bản ghi âm, ghi hình, tổ chức triển khai phát sóng.

3. Công bố, cung ứng và phân phốicuộc biểu diễn đã được định hình, phiên bản ghi âm, ghi hình, công tác phát sóngmà ko được phép của fan biểu diễn, đơn vị sản xuất bạn dạng ghi âm, ghi hình, tổchức vạc sóng.

4. Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dướibất kỳ hiệ tượng nào so với cuộc trình diễn gây phương hại mang đến danh dự với uytín của bạn biểu diễn.

5. Sao chép, trích ghép so với cuộcbiểu diễn đã làm được định hình, phiên bản ghi âm, ghi hình, công tác phát sóng màkhông được phép của tín đồ biểu diễn, đơn vị sản xuất phiên bản ghi âm, ghi hình, tổ chứcphát sóng.

6. Dỡ quăng quật hoặc chuyển đổi thông tinquản lý quyền dưới vẻ ngoài điện tử mà không được phép của chủ cài quyềnliên quan.

7. Thế ý hủy vứt hoặc làm vô hiệucác phương án kỹ thuật bởi chủ mua quyền liên quan triển khai để đảm bảo quyềnliên quan tiền của mình.

8. Phạt sóng, phân phối, nhập khẩuđể phân phối đến công bọn chúng cuộc biểu diễn, bạn dạng sao cuộc biểu diễn đã được địnhhình hoặc phiên bản ghi âm, ghi hình lúc biết hoặc bao gồm cơ sở nhằm biết tin tức quản lýquyền dưới hiệ tượng điện tử đã bị dỡ vứt hoặc đang bị thay đổi mà không được phépcủa chủ mua quyền liên quan.

9. Sản xuất, đính thêm ráp, biến đổi,phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối hoặc thuê mướn thiết bị lúc biết hoặc bao gồm cơsở để hiểu thiết bị đó giải mã trái phép một tín hiệu vệ tinh có chương trìnhđược mã hóa.

10. Cố gắng ý thu hoặc liên tục phân phốimột biểu lộ vệ tinh mang công tác được mã hóa khi biểu hiện đã được giải mãmà ko được phép của bạn phân kết hợp pháp.

Chương III

CHỦ SỞ HỮU QUYỀN TÁC GIẢ,QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 36. Chủsở hữu quyền tác giả

Chủ download quyền người sáng tác là tổ chức,cá nhân sở hữu một, một số trong những hoặc toàn thể các quyền gia sản quy định tại Điều 20của hiện tượng này.

Điều 37. Chủsở hữu quyền tác giả là tác giả

Tác giả thực hiện thời gian, tàichính, cửa hàng vật chất - kỹ thuật của chính bản thân mình để sáng tạo ra vật phẩm có những quyềnnhân thân qui định tại Điều 19 và những quyền tài sản quy định trên Điều đôi mươi của Luậtnày.

Điều 38. Chủsở hữu quyền người sáng tác là những đồng tác giả

1. Những đồng tác giả sử dụng thờigian, tài chính, đại lý vật chất - kỹ thuật của bản thân để cùng trí tuệ sáng tạo ra tác phẩmcó chung các quyền cách thức tại Điều 19 với Điều trăng tròn của pháp luật này đối với tác phẩmđó.

2. Những đồng tác giả sáng tạo ratác phẩm nguyên tắc tại khoản 1 Điều này, nếu có phần riêng biệt có thể tách bóc ra sửdụng chủ quyền mà không làm cho phương hại đến phần của các đồng người sáng tác khác thì cócác quyền dụng cụ tại Điều 19 cùng Điều đôi mươi của công cụ này so với phần riêng biệt biệtđó.

Điều 39. Chủsở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao trọng trách cho tác giả hoặc giao kếthợp đồng cùng với tác giả

1. Tổ chức triển khai giao trách nhiệm sáng tạotác phẩm cho tác giả là fan thuộc tổ chức triển khai mình là công ty sở hữu các quyền quy địnhtại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của giải pháp này, trừ trường vừa lòng có thỏa thuận khác.

2. Tổ chức, cá thể giao kết hợp đồngvới tác giả sáng chế ra tòa tháp là chủ sở hữu các quyền dụng cụ tại Điều 20và khoản 3 Điều 19 của quy định này, trừ trường hòa hợp có thỏa thuận khác.

Điều 40. Chủsở hữu quyền tác giả là người thừa kế

Tổ chức, cá thể được thừa kế quyềntác giả theo chế độ của pháp luật về quá kế là nhà sở hữu những quyền quy địnhtại Điều đôi mươi và khoản 3 Điều 19 của cách thức này.

Điều 41. Chủsở hữu quyền tác giả là bạn được chuyển giao quyền<17>

1. Tổ chức, cá nhân được chuyểngiao một, một trong những hoặc toàn cục các quyền công cụ tại Điều trăng tròn và khoản 3 Điều 19của biện pháp này theo thỏa thuận trong phù hợp đồng là chủ download quyền tác giả.

2. Tổ chức, cá nhân đang quản ngại lýtác phẩm khuyết danh được hưởng quyền của nhà sở hữu cho đến khi tính danh củatác giả được xác định.

Điều 42. Chủsở hữu quyền tác giả là đơn vị nước<18>

1. Nhà nước là chủ download quyềntác giả đối với các thành tựu sau đây:

a) tòa tháp khuyết danh, trừ trườnghợp luật tại khoản 2 Điều 41 của biện pháp này;

b) cống phẩm còn trong thời hạn bảohộ mà chủ tải quyền người sáng tác chết không tồn tại người quá kế, người thừa kế trường đoản cú chốinhận di sản hoặc ko được quyền tận hưởng di sản;

c) nhà cửa được chủ cài đặt quyềntác giả bàn giao quyền thiết lập cho nhà nước.

2. Chính phủ quy định cụ thể việcsử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 43. Tácphẩm thuộc về công chúng

1. Tòa tháp đã ngừng thời hạn bảohộ theo luật tại Điều 27 của khí cụ này thì nằm trong về công chúng.

2. Hầu như tổ chức, cá thể đều tất cả quyềnsử dụng tác phẩm cơ chế tại khoản 1 Điều này nhưng buộc phải tôn trọng các quyềnnhân thân của tác giả quy định tại Điều 19 của luật này.

3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định rõ ràng việcsử dụng tòa tháp thuộc về công chúng.

Điều 44. Chủsở hữu quyền liên quan

1. Tổ chức, cá thể sử dụng thờigian, chi tiêu tài chủ yếu và cơ sở vật hóa học - kỹ thuật của bản thân mình để tiến hành cuộcbiểu diễn là nhà sở hữu đối với cuộc biểu diễn đó, trừ ngôi trường hợp có thỏa thuậnkhác với mặt liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng thờigian, chi tiêu tài chính và các đại lý vật hóa học - kỹ thuật của chính mình để sản xuất bảnghi âm, ghi hình là chủ cài đối với bản ghi âm, ghi hình đó, trừ trường hợpcó thỏa thuận hợp tác khác với bên liên quan.

3. Tổ chức triển khai phát sóng là công ty sở hữuđối với chương trình phát sóng của mình, trừ trường vừa lòng có thỏa thuận hợp tác khác vớibên liên quan.

Chương IV

CHUYỂN GIAO QUYỀNTÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Mục 1. CHUYỂNNHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 45. Quyđịnh chung về chuyển nhượng ủy quyền quyền tác giả, quyền liên quan

1. ủy quyền quyền tác giả,quyền tương quan là bài toán chủ tải quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quanchuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền cơ chế tại khoản 3 Điều 19, Điều20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của qui định này đến tổ chức, cá nhân kháctheo vừa lòng đồng hoặc theo biện pháp của luật pháp có liên quan.

2. Tác giả không được đưa nhượngcác quyền nhân thân chính sách tại Điều 19, trừ quyền ra mắt tác phẩm; tín đồ biểudiễn ko được đưa nhượng những quyền nhân thân phép tắc tại khoản 2 Điều 29của nguyên tắc này.

3. Vào trường hợp tác và ký kết phẩm, cuộcbiểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng bao gồm đồng chủ mua thìviệc chuyển nhượng ủy quyền phải có sự thỏa hiệp của tất cả các đồng nhà sở hữu; trongtrường hợp bao gồm đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bạn dạng ghi âm, ghihình, chương trình phát sóng có các phần cá biệt có thể bóc ra áp dụng độclập thì chủ mua quyền tác giả, chủ mua quyền liên quan có quyền chuyểnnhượng quyền tác giả, quyền liên quan so với phần riêng lẻ của mình mang lại tổchức, cá thể khác.

Điều 46. Hợpđồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hợpđồng ủy quyền quyền tác giả, quyền tương quan phải đượclập thành văn phiên bản gồm mọi nội dung nhà yếusau đây:

a)Tên và showroom đầy đủ của bên chuyển nhượng ủy quyền và mặt được đưa nhượng;

b) Căncứ đưa nhượng;

c)Giá, cách tiến hành thanh toán;

d)Quyền với nghĩa vụ của các bên;

đ)Trách nhiệm do phạm luật hợp đồng.

2.Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy quăng quật hợp đồng ủy quyền quyền tác giả,quyền liên quan được áp dụng theo quy định của cục luật dân sự.

Mục 2. CHUYỂNQUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 47. Quyđịnh chung về gửi quyền thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chuyển quyền thực hiện quyền tácgiả, quyền liên quan là việc chủ tải quyền tác giả, chủ cài đặt quyền liênquan được cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một vài hoặc toàn bộcác quyền hiện tượng tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 cùng Điều31 của phép tắc này.

2. Người sáng tác không được chuyển quyềnsử dụng các quyền nhân thân cơ chế tại Điều 19, trừ quyền chào làng tác phẩm;người màn trình diễn không được chuyển quyền sử dụng những quyền nhân thân cơ chế tạikhoản 2 Điều 29 của giải pháp này.

3. Vào trường bắt tay hợp tác phẩm, cuộcbiểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, lịch trình phát sóng bao gồm đồng chủ sở hữu thìviệc gửi quyền áp dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải bao gồm sự thỏa thuậncủa toàn bộ các đồng nhà sở hữu; trong trường hợp bao gồm đồng chủ cài đặt nhưng tácphẩm, cuộc biểu diễn, phiên bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có những phầnriêng biệt gồm thể bóc tách ra sử dụng tự do thì chủ download quyền tác giả, công ty sởhữu quyền liên quan rất có thể chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quanđối cùng với phần cá biệt của mình đến tổ chức, cá nhân khác.

4. Tổ chức, cá nhân được chuyểnquyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan hoàn toàn có thể chuyển quyền áp dụng cho tổchức, cá nhân khác giả dụ được sự gật đầu của chủ tải quyền tác giả, chủ sở hữuquyền liên quan.

Điều 48. Hợpđồng thực hiện quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hòa hợp đồng áp dụng quyền tác giả,quyền tương quan phải được lập thành văn phiên bản gồm phần đông nội dung đa số sau đây:

a) thương hiệu và add đầy đầy đủ của bênchuyển quyền và mặt được đưa quyền;

b) c