Bão tiếng anh là gì

      14
Bản dịch và tư tưởng của bão , từ điển trực con đường Tiếng phuot4phuong.comệt - tiếng Anh. shop chúng tôi đã kiếm tìm thấy ít nhất 201 câu dịch với bão .

*
typhoon
Vào ngày 24 tháng 9, Pat với Ruth bắt đầu cùng dịch chuyển vòng quanh theo một quy trình chung, hai cơn bão chế ước lẫn nhau, chúng bị kẹt trong một tương tác Fujiwara.

Bạn đang xem: Bão tiếng anh là gì


On September 24, Pat và Ruth began lớn orbit around each other, entrapped within a Fujiwara interaction.
Đổ bộ vào địa chỉ gần khu vực phi quân sự giữa hai miền nam bộ Bắc phuot4phuong.comệt nam khi là 1 trong cơn bão mạnh, Harriet đã khiến cho Chiến tranh vn bị cách quãng đáng kể.
Striking near the demilitarized zone between North & South phuot4phuong.cometnam as a powerful typhoon, Harriet caused significant disruptions to lớn the phuot4phuong.cometnam War.
Do chịu tổn thất vì cơn bão, cả hai hòn đảo này được tuyên bố là vùng bị thiên tai, chất nhận được các cá thể và doanh nghiệp cung cấp áp dụng cho các khoản vay mượn liên bang trải qua Cục cai quản Doanh nghiệp nhỏ tuổi chính lấp Hoa Kỳ.
As a result of the damage, both islands within the NMI were declared disaster areas, which allowed residents & businesses to apply for federal loans through the United States Small Business Administration.
Cơn bão tạo ra sự chậm rãi trong vấn đề đi lại và khiến một số tàu mắc cạn, nhưng nếu như không thì tạo ra thiệt hại rất lớn nhỏ.
The storm caused travel delays and ran several ships aground, but otherwise inflicted little serious damage.
Ngay cả khi tàu Voyager nhờ cất hộ về những điểm sáng của cơn bão này, đã bao hàm manh côn trùng thuyết phục về cơn bão không liên quan đến sệt điểm bất kỳ nào sâu ở mặt dưới bề mặt hành tinh, như xoáy bão cù phuot4phuong.com không nên so với phần khí quyển sót lại bao quanh, nhiều khi nhanh hơn nhiều lúc chậm hơn.
Even before Voyager proved that the feature was a storm, there was strong ephuot4phuong.comdence that the spot could not be associated with any deeper feature on the planet"s surface, as the Spot rotates differentially with respect lớn the rest of the atmosphere, sometimes faster & sometimes more slowly.
Tuy nhiên, Kahrl cho thấy thêm rằng những tư nhân của bãi biển trên hòn Đảo Dài, vào một nỗ lực cố gắng để pk lạm dụng Long Island bãi biển làm những dân cư của hòn Đảo lâu năm nhạy cảm hơn để bè đảng thiệt sợ từ cơn Bão Cát.
However, Kahrl suggests that the privatization of beaches on Long Island, in an attempt khổng lồ combat overuse of Long Island beaches, made the residents of Long Island more susceptible lớn flood damage from Hurricane Sandy.
Tại Hàn Quốc, Rusa làm cho chết tối thiểu 233 người, thay đổi cơn bão chết chóc nhất trong hơn 43 năm ở nước nhà này đôi khi gây thiệt hại lên đến 2,4 tỉ USD.
In South Korea, Rusa killed at least 233 people, making it the deadliest typhoon there in over 43 years, & caused $4.2 billion in damage.
Sau khi làm cho mát, những pha khoáng mới sẽ bão hòa cùng sự chuyển đổi của đá (ví dụ như sự kết tinh phân đoạn), thường chế tác thành (1) gabbro, diorit, tonalit cùng granit hoặc (2) gabro, diorit, syenit và granit.
Upon cooling, new mineral phases saturate & the rock type changes (e.g. Fractional crystallization), typically forming (1) gabbro, diorite, tonalite & granite or (2) gabbro, diorite, syenite and granite.
Khi cơn bão vẫn qua, quân của Nobunaga tràn vào doanh trại từ hướng Bắc, và lính tráng nhà Imagawa, trọn vẹn bị bất ngờ, đuổi theo mọi hướng.
When the storm passed, Oda"s men poured into the camp from the north, and the Imagawa warriors lost all discipline & fled from the attackers.

Xem thêm: Top 15+ Cách Phối Đồ Với Áo Len Dài Sành Điệu, Chuẩn Mùa Đông


Lượng mưa và sự đối giữ trong một cơn bão nhiệt đới gió mùa ở vùng Địa Trung Hải đang phát triển thường bị kích động vày sự tiếp cận của một vùng khí quyển áp suất tốt - một khu vực dài áp suất bầu không khí thấp - chuyển không không khí lạnh xuống phía dưới, bao quanh một hệ thống áp suất thấp hiện tại có.
Heavy precipitation và convection within a developing Mediterranean tropical cyclone are usually incited by the approach of an upper-level trough—an elongated area of low air pressures—bringing downstream cold air, encircling an existing low-pressure system.
Trong khi đều cơn bão trưởng thành điển hình có những con đôi mắt có đường kính vào khoảng vài chục dặm, thì các cơn bão tăng cường nhanh chóng hoàn toàn có thể phát triển buộc phải một con mắt cực nhỏ, tròn cùng sắc nét, đôi lúc được hotline là đôi mắt lỗ kim.
While typical mature storms have eyes that are a few dozen miles across, rapidly intensifying storms can develop an extremely small, clear, & circular eye, sometimes referred to as a pinhole eye.
Tuy nhiên, trên rìa phía không tính của cơn bão, ko khí gần như là yên tĩnh, bởi vì sự tự cù của Trái Đất, ko khí có momen đụng lượng tuyệt đối hoàn hảo khác 0.
At the outer edge of the storm, air may be nearly calm; however, due lớn the Earth’s rotation, the air has non-zero absolute angular momentum.
Mỗi cơn bão càn quét qua bầu khí quyển, cuốn đi bụi, muội than, phuot4phuong.com hóa chất, cùng thả lại rất nhiều chất đó trên gò tuyết năm này qua năm khác, thiên niên kỉ này qua thiên niên kỉ khác, tạo cho một dạng bảng tuần hoàn hóa học cơ mà tại thời điểm đó dày hơn 11000 feet.
Each storm scours the atmosphere, washing out dust, soot, trace chemicals, và depositing them on the snow pack year after year, millennia after millennia, creating a kind of periodic table of elements that at this point is more than 11,000 feet thick.
(5) Hãy nêu đa số ví dụ cho biết Nhân hội chứng Giê-hô-va đã an ủi và hỗ trợ nhau (a) sau đó 1 trận động đất, (b) sau một trận bão, cùng (c) trong cuộc nội chiến.
(5) Give examples of how Jehovah’s Witnesses have comforted và supported one another (a) after an earthquake, (b) after a hurricane, & (c) during ciphuot4phuong.coml war?
Những ảnh hưởng của nước lạnh dâng lên khiến cho một xu hướng suy yếu mau lẹ ngay sau khi cao điểm, với Bud rơi xuống một cơn bão nhiệt đới gió mùa trước 12:00 UTC vào trong ngày 13 tháng 6.
The effects of cold water upwelling prompted a rapid weakening trend shortly after peak, with Bud falling to a tropical storm by 12:00 UTC on June 13.
Vào ngày 2 mon 10, Sergio bức tốc một cơn bão một số loại 2, trước khi tăng tốc thành cơn bão khủng loại 3 vào cuối ngày hôm đó.
On October 2, Sergio intensified khổng lồ a Category 2 hurricane, before strengthening into a Category 3 major hurricane later that day.
Si Ôn và những giáo quần thể của làm phuot4phuong.comệc đó sẽ sở hữu được bình an, vày Ngài đang phán: “để cho phuot4phuong.comệc quy tụ lại trên đất ham Ôn, cùng trên những giáo khu vực của nó hoàn toàn có thể để chống vệ và dung thân ngoài cơn bão tố, cùng thoát ra khỏi cơn thịnh nộ lúc nó được trút đại quát lên toàn cục thế gian” (GLGƯ 115:6).
There will be peace in Zion and in her stakes, for He has proclaimed “that the gathering together upon the land of Zion, & upon her stakes, may be for a defense, and for a refuge from the storm, và from wrath when it shall be poured out without mixture upon the whole earth” (D&C 115:6).
Như đóa hoa sau cơn gió bão, với thời gian họ hoàn toàn có thể vượt qua sự đau buồn, ngước phương diện tìm lại được nụ cười và thỏa nguyện trong đời sống.
In time, lượt thích the flower after the storm, they may lift their heads up from grief & find joy và fulfillment in life once again.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M